Eğitim Programımız Nasıl Uygulanır

Eğitim Programımız Nasıl Uygulanır

Yıllık planlarımız aylık periyotlar halinde ayrılır ve uygulanır. Planlamalarımızda MEB Okulöncesi Müfredatına uygun olarak amaç ve kazanımlar tespit edilir. Öğrencilerimizin kazandırılması gereken davranışları gösterebilmelerine olanak sağlayacak özel eğitim ortamları hazırlanır. Her gün yapılacak etkinlikler grup öğretmenlerince ayrılarak günlük planlar oluşturulur. Günlük planlarımızda: – Serbest zaman etkinliği,– Oyun ve hareket,– Drama,– Müzik çalışmaları,– Türkçe dil etkinlikleri,– Sanat etkinlikleri,– Fen ve matematik etkinlikleri,– Özellikle 5 ve 6 yaş grupları için okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri gibi çalışmalar bulunmaktadır.– Grup öğretmeni günlük planlamasına göre, o gün için aldığı amaç ve kazanımlar doğrultusunda bu etkinliklerin hepsini veya birkaçını gün içinde uygular. Serbest zaman etkinlikleri programın...

Beslenme

Beslenme

Çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişimleri için ihtiyaçları olan beslenme menüsü diyetisyen tarafından hazırlanmaktadır. Yiyeceklerimiz okulumuzun mutfağında, deneyimli aşçımız tarafından hazırlanmaktadır. Mutfağımıza temin edilen gıdaların kalitesi, saklama koşulları, sağlıklı bir şekilde pişirilmeleri ve tüketilmeleri önem verdiğimiz konular arasındadır

Merzifon Montessori 2

Hijyen

Çocuklarımızın sağlıklı büyüyebilmeleri için hijyenik ortamlar sağlamak önceliklerimizdendir. Alerjik ajanlara karşı okulumuzda minimum düzeyde halı kullanılmaktadır. Eğitim ortamlarımız laminant parke olup tüm mekanlarımız eğitim ve oyun ortamlarındaki araç gereçlerimiz sağlıklı ürünlerden oluşmakta ve periyodik olarak, çocuk sağlığına zarar vermeyecek temizlik ürünleri ile temizlenmektedir Okulumuz düzenli olarak Nano İlaçlama ile dezenfekte edilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

1. Montessori eğitimi nedir? Montessori eğitimi; Çocuğa hazırlanmış bir çevrede kişiliğini oluşturmak için özgürlük tanıyarak kişiliğinin gelişim sürecinin destekleyen, ortaya çıkaran, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, kişisel bir eğitimdir. Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir: “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır” 2. Montessori eğitimi çocuğumda nasıl bir gelişme, değişiklik yapacak? Maria Montessori yetişkin insanın çocuklara kendi çocukluklarını unuttukları için önyargılı baktıklarını saptamıştır. Eğitim kuramını gerçekleştirirken yaptığı gözlemler sonucu aslında çocukların hiç de sanıldığı gibi; Ödül ve cezaya Gereksiz uyarılara ve konuşmalara Hatalarının düzeltilmesine gereksinim duymadıklarını saptamıştır. Tüm...

Merzifon Montessori 2

Montessori Yönteminin Farklılığı

Montessori Eğitimi’yle geleneksel eğitim yöntemlerini karşılaştırdığımızda aşağıdaki tabloda yer alan temel noktalar söz konusu eğitimler arasındaki farklılığı ve bu farklılıkların yaratacağı sonuçları anlatır. Geleneksel Eğitim Montessori Eğitimi Sonuç Geleneksel Eğitimde öğretmen sınıfın merkezindedir. Montessori Eğitimi’nde öğretmen sınıfta otorite değildir, öğretmen müdahalesi neredeyse yoktur. Öğretmen sadece çocuğun önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olur. Beyin gelişiminin %80’i ilk altı yaşta tamamlanır. Montessori sadece zekânın değil kişiliğin de bu yaşta oluştuğuna dikkat çekmiştir. Bu yüzden otoriter olmamak ve müdahaleyi en aza indirmek, çocuğa saygının kuralıdır. Geleneksel Eğitimde öğrenme deneyimi edilgendir. Montessori Eğitimi’nde öğrenme deneyiminde çocuk etkendir. Öğrenme deneyimi sırasında edilgen olmalı görüşü vardır, ancak...

Montessori Araçları

Montessori Araçları

“Eğitim birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade , çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.” Maria Montessori Bir bireyin başka birey tarafından eğitilebileceğine inanmadığını belirten Maria Montessori, çocuğa verilecek olan eğitimin, çocuğun doğasında var olan merak ve öğrenme arzusunu gerçekleştirecek bir eğitim yöntemi olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yöntemde çocuğun öğrenme zevkini kendisinin yaşamasını sağlamak amaçlanmıştır. Montessori materyalleri bu amaca hizmet ederken öncelikli olarak çocukların gereken bilgileri araştırarak, deneyerek, hata yaparak öğrenmelerini sağlar.Maria Montessori’nin kavramları basitten karmaşığa, somuttan soyuta öğretecek şekilde tasarladığı her araç kendisinden sonra gelecek araçlar için alt yapı oluşturur.Montessori araçları ve çalışmaları tasarlanırken hata kontrol özelliğine sahip...

Montessori Metodu

Montessori Metodu

“Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu dönemde çocuk gelecekte olacağı yetişkini inşa eder. Sadece zeka değil, insanın bütün mümkün becerileri bu dönemde oluşur. Hiçbir yaşta çocuk zekice bir yardıma bu dönemde olduğu kadar ihtiyaç duymaz.”                                   Maria Montessori Montessori’nin eğitim metodu, çocuğa bakışı sebebiyle geleneksel eğitim anlayışından çok farklıdır. Maria Montessori’ye göre “Çocuk için önemli olan benlik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Bir yetişkinin gözleriyle değil, duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister. Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığı...

Maria Montessori’nin Hayatı

Maria Montessori’nin Hayatı

Maria Montessori 31 Ağustos 1870 yılında İtalya’nın Chiaravalle kentinde doğdu. On iki yaşındayken, ailesi Maria’nın daha iyi eğitim alabilmesi için Roma’ya taşındı. Ailesi, Maria’ya o dönemdeki pek çok kadın gibi, öğretmenlik eğitimi almasını tavsiye etti ancak Maria bunu reddederek sadece erkeklerin devam ettiği bir teknik okula gitti. Hayatı boyunca bu bağımsızlık ruhunu taşıyan Maria Montessori’nin teknik okula devam ederken biyolojiye olan ilgisi arttı ve üniversitede tıp okumaya karar verdi. 19.Yüzyıl’da kadınlara yöneltilen bütün önyargılara rağmen 1896 yılında Maria Montessori, bu tabuları yıkarak , İtalya’nın ilk kadın doktoru oldu ve hayatının geri kalanında “Dottoressa” (Kadın Doktor) hitabıyla anıldı.Aynı yıl, kadın haklarının...